[ფოტო][feat2][6]
[ფოტო][carousel][6]

15.11.16

26.09.16

14.09.16

რესტავრაცია თუ "რესტავრაცია"

14:14
რამდენიმე დღის წინ ბათუმი მონოპიესების ფესტივალს მასპინძლობდა. საკმაოდ საინტერესო დადგმებით და პიესებით. თუმცა ერთერთი პიესის მსვლელობის დ...

13.09.16

10.09.16

31.08.16