6/7/18

რემონტის აწ უკვე 50 ელფერი


რემონტი ძალას იკრებს. ჩვენი ჯერ კიდევ შიშველი კედლები მადამოჭარბებულად შთანთქავენ ცემენტს და ბათქაშს. თუმცა მანამდეც საინტერესო რაღაცეები ხდება ირგვლივ. ესეც ჩვენი სარემონტო ეპოქის მორიგი ვიდეო :)


წინა ნაწილი შეგიძლიათ იხილოთ აქ :) 

No comments:

Post a Comment

და შენ რას ფიქრობ ამის თაობაზე ?!