20.01.2012

ზღვა, ბათუმი და თოვლი . Батуми под снегом.


დათოვლილი ბათუმის ფოტოვოიაჟი, დღე მეორე. ნავსადგური Батуми под снегом. 

Post a Comment

5 комментариев:

და შენ რას ფიქრობ ამის თაობაზე ?!